+

Оролцогч байгууллага

+

Үзэгч

+

Панелист

Арга хэмжээний онцлог
icons-01

ҮР АШИГТАЙ

icons-02

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ

icons-03

УХААЛАГ

ICT EXPO 2023 - Талбайн зохион байгуулалт
map
Хөтөлбөр

Форум

Пүрэв гараг
2023.06.08
time-shape-top
ICT Forum Mindgolia-2023 хэлэлцүүлэг
Global Digital Dialogue - 2023
time-shape-bottom

Өдөр 1

Баасан гараг
2023.06.09
time-shape-top
National Amusement Park
Shangri-La
Main stage
National Amusement Park
White Rock
Main entrance
Main entrance
ICT Expo 2023
Ministrial Meeting (High-level meeting )
Opening Ceremony
Mindgolia Tour
ICT Job Fair
B2B Business meeting
IT Workshop
Main entrance
Scooter race
White Rock Center
Cyber security competition
Нуурын эрэг
Opening ceremony night show
Park Castle
Projector & Laser show
Хамтрагч байгууллагууд
The Hu Metaverse performance
time-shape-bottom

Өдөр 2

Бямба гараг
2023.06.10
time-shape-top
Park Castle төв
Mindgolia Tour
Park Castle төв
B2B Business meeting
Business mini event
ICT Job Fair
Нуурын эрэг
Startup Showcase
Drink entrepreneur
White Rock Center
Scooter race
Electronic Sports Festival
Cosplay show
Cyber security competition
Хамтрагч байгууллагууд
Projector & Laser show
time-shape-bottom

Өдөр 3

Ням гараг
2023.06.11
Хамтрагчид
B2B Business meeting
Нуурын эрэг
Business mini event
VIP meeting
ICT Job Fair
Scooter race
Төв тайз
Electronic Sports Festival
Хамтрагч байгууллагууд
Cyber security competition
Төв тайз
Closing ceremony
DJ show
Projector and Laser show
time-shape-bottom
Бүртгүүлэх

ОРОЛЦОГЧ

  • ICT салбарт бизнес эрхлэгч
  • Асарт 3м х 2м талбай түрээслэх