Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хамгийн том, нэгдсэн арга хэмжээ “ICT EXPO-2023” нь “Mindgolia” уриан...
Уламжлал болгон зохион байгуулдаг мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын хамгийн том арга хэмжээ “ICT EXPO-2023”...
Мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын хамгийн том арга хэмжээ болох “ICT EXPO-2023” “MINDGOLIA” уриатайгаар 6-р...