1. Аль номинацад нэр дэвшиж байгаа талаарх хүсэлтээ ХХМТГ-т албан бичгээр ирүүлнэ.
 2. Хүсэлт гаргаж байгаа байгууллага тухайн бүтээлээрээ 1-2 төрөлд нэр дэвшүүлж байна.
 3. Шагналд ирүүлсэн материалд нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн байдлын талаар тусгана.
 4. Шагналд дэвшүүлсэн материалд холбоо барих утас, мэйл хаягаа тодорхой бичнэ.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 11-324969 утсаар болон tseveendari@cita.gov.mn хаягаар холбогдоно уу. /202 тоот/

Дараах төрлөөр шилдгийг шалгаруулах бөгөөд нэр дэвшүүлсэн материалаа доорх байдлаар бэлтгэж ирүүлнэ.

 1. ШИЛДЭГ ТЕХНОЛОГИ
 • Танилцуулга
 • Хэрэглээний үр ашгийн байдал
 • Хэрэглээнд нэвтэрсэн хугацаа
 • Дотоодын нөөц боломж ашиглалт
 1. ШИЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
 • Танилцуулга
 • Хамрах хүрээ
 • Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж
 • Зах зээлд нэвтэрсэн байдал, дотоод нөөц боломж ашиглалт
 1. ШИЛДЭГ САНААЧЛАГА
 • Танилцуулга
 • Хамрах хүрээ
 • Шинэлэг байдал
 • Нийгэмд үзүүлэх нөлөө
 1. ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
 • Танилцуулга
 • Хамрах хүрээ
 • Ач холбогдол
 • Инновацийг орлох байдал, дотоод нөөц ашигласан байдал
 1. ШИЛДЭГ ШИЙДЭЛ
 • Танилцуулга
 • Хамрах хүрээ
 • Шинэлэг байдал
 • Инноваци ашигласан байдал, эдийн засгийн үр өгөөж